Vă mulțumim pentru vizitarea website-ului www.untdelemndelabunica.ro (denumit în cele ce urmează “Website-ul”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile Generale din acest document, deoarece folosirea Website-ului necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor Generale prezentate aici.

Titularul Website-ului este EXPUR S.A., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/261/1991, cu codul de înregistrare în scopuri de TVA RO2091480, cu sediul social în Șos. Amara nr. 3, Slobozia, județul Ialomița (denumită în continuare “EXPUR”).

Prezentele Termeni și Condiții Generale (care, împreună cu Politica de Confidențialitate,  și cu Politica Cookies, publicate pe Website, vor fi denumite în continuare “TCG“) prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea Website-ului de către dumneavoastră și relațiile care se stabilesc între Expur și dumneavoastră ca utilizatori ai Website-ului (fiind denumiți în continuare “Utilizatori“), dumneavoastră fiind obligați să le respectați, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece Termenii și Condițiile Generale pot suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative vor fi notificate.

Politica de confidențialitate a Website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către Website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest Website.

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe Website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe Website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest Website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe Website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui Website prin poșta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare, vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate sau atestate în vreun alt mod de o autoritate competentă în domeniu. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea Expur și poate fi folosit în orice scop, cu respectarea normelor legale în vigoare, incluzând dar fără a se limita la, reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poștă. Expur nu are nicio obligație de a folosi informația primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Tot ceea ce este postat pe Website, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc., este proprietatea Expur sau este inclus cu permisiunea proprietarului de drept. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Nu vă este permis a utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri comerciale. Imaginile, logo-urile, textele partenerilor contractuali ai Expur aparțin acestora și sunt reproduse pe Website cu acordul lor.

Aveți dreptul să parcurgeți acest Website, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi, pentru uz personal. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de proprietate intelectuală ale Expur și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menționat mai jos.

Expur va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Website fără a-i fi fost adresate, prin refacerea link-ului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Website, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

® Marcă înregistrată a Expur S.A.. Toate drepturile rezervate.

Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest Website aparțin Expur, parte a Grupului Avril. Nimic din ceea ce conține acest Website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest Website. Este strict interzisă folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest Website, sau în orice alt context pe acest Website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Expur își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe Website vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Grupului Avril, iar Grupul Avril nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună-credință și Grupul Avril nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către Grupul Avril. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Garanții

Acest Website vă este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, Expur nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop), inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe Website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest Website va fi neîntrerupt, fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest Website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la Expur prin intermediul acestui Website vor fi corecte sau de încredere.

În consecință, Expur nu face niciun fel de declarații și nu își asumă niciun fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

Webite-ul poate fi întrerupt de către Expur sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest Website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

Expur și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui Website (în numele sau cu acordul nostru) nu vor avea nicio responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui Website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legatură cu acestea. Orice material de pe acest Website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Expur nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza virușilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest Website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest Website o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Expur sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui Website.

Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Expur îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau interzis de către orice lege aplicabilă acestui Website, incluzând, dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză), cât și a oricărui alt drept legal al unei persoane;
  • Folosirea acestui Website pentru a defăima sau calomnia Expur, angajații săi sau alte persoane, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Expur;
  • Încărcarea de fișiere ce conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților Expur sau proprietăților altor persoane;
  • Afișarea sau transmiterea către acest Website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Expur sau ale terților.

Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele Expur, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest Website sunt destinate pentru clienții și utilizatorii din România. Expur nu garantează că produsele și conținutul acestui Website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră.

Imaginile de pe Website sunt cu titlu de prezentare și pot apărea diferențe față de produsul disponibil pentru cumpărare. Astfel, produsele care apar pe acest Website sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Dumneavoastră și Expur sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui Website vor fi guvernate de către legea română și vor fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.

Legislație aplicabilă:

  1. Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
  2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
  3. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date

Actualizarea avizului legal

Prezentele TCG sunt valabile pe perioada nedeterminată. Expur își rezervă dreptul  de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă.

Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte de la momentul publicării pe Website. Vă rugăm să monitorizați modificările prezentelor TCG și să vizitați regulat Website-ul pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

Copyright © 2023 Expur S.A.